Αρχική ΔΗΜΟΙ Παρακολουθήστε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Παρακολουθήστε live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

322

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης κάνοντας κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο (link)

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ενημέρωση για το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για τον Δήμο Ηλιούπολης»

2. Καθορισμός ωραρίου φορτοεκφόρτωσης των Super  Market στον Δήμο Ηλιούπολης

3. Συζήτηση και λήψη για τον Σύλλογο πολιτών –Καταναλωτών στο Δήμο Ηλιούπολης

4. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες»

5. Ορισμός μελών Επιτροπής Προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

6. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων  στην Εκτελεστική  Επιτροπή για τη συγκρότηση της ως Πειθαρχικού Οργάνου

7.  Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλλων

8. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης

9.  Έγκριση πρόσληψης δύο Κοινωνικών Επιστημόνων στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου 

10. Ορισμός  δημοτικού  συμβούλου στη επιτροπή καταστροφής αρχείου Κ.Ε.Π για το έτος 2016 

11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (4η) του Δήμου Ηλιούπολης, έτους 2019

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (8η) του Δήμου Ηλιούπολης, έτους 2019

13. Έκτακτες Οικονομικές Ενισχύσεις

14. Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2020

15. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, έτους 2020

16. Καθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου, έτους 2020

17. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων, έτους 2020

18. Καθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων, έτους 2020

19. Καθορισμός Τελών εμποροπανηγύρεων, έτους 2020

20. Καθορισμός Τελών Διαφήμισης, έτους 2020

21. Έκδοση απόφασης αποδοχής αποζημίωσης οικ. έτους 2019 του ΣΠΑΥ προς το Δήμο Ηλιούπολης (άρθρο 247, παρ 5 του Ν.3463/2006 ΚΔΚ)

22. Απόσυρση ή μη των υφισταμένων κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών)

23. Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου

24. Τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος επί της οδού Ποσειδώνος

25. Έγκριση δύο θέσεων στάθμευσης στο parking του δημαρχείου 

26. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Ευπόλιδος 2

27. Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης για λόγους αναπηρίας στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 131Β

28. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για άτομα με αναπηρία, έμπροσθεν στο κτήριο της ΕΣΑμεΑ  στην οδό Ελ. Βενιζέλου 236

Σχόλια Facebook