Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας ο Σταύρος Γεωργάκης

0

Με σημερινή απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης Γιώργου Χατζηδάκη ορίστηκε ως Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σταύρος Γεωργάκης. Το γεγονός αυτό έφερε  ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των αντιδημάρχων και συγκεκριμένα:

Ο κ. Γεωργάκης Σταύρος από τη Δημοτική Παράταξη του Δημάρχου «Ηλιούπ-Ολοι Μαζί – ΕΝ.Α.Κ» ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας με αρμοδιότητες:

 • Την λειτουργία της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης, τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης, συνεπικουρούμενος από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου.
 • Την υλοποίηση της Θερμοκοιτίδας Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων.
 • Την παρακολούθηση, τον συντονισμό και τον έλεγχο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 • Την μέριμνα για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποφυγή πάσης φύσεως ατυχημάτων στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του τομέα της.
 • Την προστασία και αξιοποίηση κάθε κινητής και ακίνητης δημοτικής και δημόσιας περιουσίας, από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους.
 • Την τέλεση πολιτικών γάμων.

Ο κ. Στασινόπουλος Απόστολος από τη Δημοτική Παράταξη «ΣΥΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ» ορίζεται ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης, με επιπλέον αρμοδιότητες:

 • Την λειτουργία της Διεύθυνσης Διοίκησης, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης.
 • Την λειτουργία του διαδικτυακού ραδιοφώνου.

Ο κ. Κόκλας Παναγιώτης, Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος ορίζεται ως Άμισθος Αντιδήμαρχος Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Δημοτικής Αστυνομίας με επιπλέον αρμοδιότητες:

 • Την λειτουργία της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) καθώς και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της Διεύθυνσης.

H κα Σκλαβενίτη Ιωάννα ορίζεται ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού και Νέας Γενιάς, με αρμοδιότητες:

 • Την ανάπτυξη του Εθελοντισμού
 • Προγραμματισμό δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία.
Κοινοποίσηση

About Author

Αφήστε ένα σχόλιο