Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Αντικατάσταση του γραμμωτού κώδικα με QR Code στις εμπορικές αποδείξεις

Αντικατάσταση του γραμμωτού κώδικα με QR Code στις εμπορικές αποδείξεις

104

Μετά την απόφαση για την αντικατάσταση των ταμειακών μηχανών που δεν συνδέονται τεχνικά στο TAXIS η ΑΑΔΕ προχωρά και στην αντικατάσταση του παλαιού γραμμωτού κώδικα με τον δισδιάστατο κώδικα QR Code στις αποδείξεις που θα εκδίδονται. Αναλυτικά το κείμενο της ανακοίνωσης:

«Ο γραμμωτός κώδικας στο τέλος της απόδειξης αντικαθίσταται από δισδιάστατο γραμμωτό κώδικα (QR Code)

Αριθμ. 1024 – ΦΕΚ Τεύχος B 317/06.02.2020

Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

αποφασίζουμε:

Α. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης, επιπλέον αυτών που είχαν οριστεί με την ΠΟΛ 1166/2018 και τις οποίες εφαρμόζουν αφενός το πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. και αφετέρου οι Φ.Η.Μ. που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ 1220/2012, και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ.

Β. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την απεικόνιση QR code στα παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ.

Γ. Τον ορισμό συμπληρωματικών προδιαγραφών για την διαδικασία τοποθέτησης νέου firmware στους Φ.Η.Μ.

Δ. Την αναβάθμιση των firmware των υπαρχόντων ενεργών Φ.Η.Μ. καθώς και των drivers των υπαρχόντων ενεργών ΕΑΦΔΣΣ ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της απόφασης αυτής.»

Σχόλια Facebook