Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Άνοιξε η πλατφόρμα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις – Δείτε τις προϋποθέσεις...

Άνοιξε η πλατφόρμα για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις – Δείτε τις προϋποθέσεις και οδηγίες

143

Άνοιξε στην σελίδα της ΑΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα στο myBusinessSupport, η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τα 800€, η οποία αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις, προσωπικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Μόλις μπείτε στο MyBusinessSupport επιλέγεται την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Στην πλατφόρμα βλέπετε τα στοιχεία της επιχείρησης σας και τις προϋποθέσεις που είναι οι ακόλουθες:

Προϋποθέσεις καταβολής αποζημίωσης

Οι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.

  1. 1. Είστε ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης ή προσωπική εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.
  2. 2. Έχετε την έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή σας στην Ελλάδα.
  3. 3. Απασχολείτε από κανέναν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους.
  4. 4. Ο δηλωμένος στις 20.3.2020 στο φορολογικό μητρώο κύριος ή δευτερεύων ΚΑΔ σας με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα το 2018, περιλαμβάνεται στον πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
  5. 5. Έχετε υποβάλει μέχρι και τις 20.3.2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του μηδενός.
  6. 6. Έχετε υποβάλει μέχρι και τις 16.4.2020 όλες τις δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2018 μέχρι και τις 29.2.2020.
  7. 7. Δεν είστε σε αδράνεια από την 1.4.2019 μέχρι 6. 16.4.2020, σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16.4.2020.
  8. 8. Αν είστε επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.3.2019, δεν έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.2020, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από την 1.4.2019 μέχρι και τις 29.2.2020.
  9. 9. Δεν έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησής σας για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
  10. * Η αποζημίωση πρέπει να επιστραφεί εάν μέχρι και τις 30.4.2020 η επιχείρηση:

◦ Καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί αναστολή ή

   
  ◦ Δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.

Στη συνέχεια επιλέγετε το παρακάτω πεδίο:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 39162/16.4.2020 για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Στη συνέχεια επιλέγετε το πεδίο:

Αιτούμαι τη χορήγηση επιδόματος ειδικού σκοπού.

Τέλος πατάτε το κουμπί υποβολή αίτησης και ολοκληρώνετε τη διαδικασία.


Πατήστε ΕΔΩ για να μπείτε στην πλατφόρμα.

Σχόλια Facebook